Första hjälpens handlingsplan till psykisk hälsa - BLEUS

BLEUS är motsvarigheten till den somatiska första hjälpen, L-ABC, när det kommer till att ge första hjälpen vid psykisk ohälsa/sjukdom eller vid psykiska kristillstånd.


Förkortningen ”BLEUS”, kan uttalas på flera andra sätt – det viktiga är att du hittar en minnesregel som fungerar för dig. Stegen behöver inte nödvändigtvis måste göras i den turordning du ser dem nedan. Det går också ofta bra att växla mellan stegen – det är ju ofta fint att vara flexibel i mötet med andra människor.
Förkortningen BLEUS står för de här stegen:

B – Bedöm situationen, ta kontakt.

L – Lyssna öppet och fördomsfritt.

E – Erbjud stöd och information.

U – Uppmuntra till professionell hjälp.

S – Stöd personen i att söka andra hjälpresurser.

 Om en person som du möter befinner sig i ett kristillstånd, kan det vara så att du inte gör alla stegen i BLEUS – utan istället då behöver ringa 112 eller söka vård på annat sätt, mer omgående. Tveka inte att söka mer information på 1177.se om du behöver mer kunskap om detta inom kort.


Självmordspoddens fem första avsnitt handlar om just de fem stegen som handlingsplanen består av. Du kan klicka dig vidare till avsnitten här.