Varför?

Förhoppningen med Självmordspodden är att


  • nå ut till fler människor med kunskap om psykisk ohälsa och tidiga tecken på psykisk sjukdom,

  • att fler människor tidigare söker stöd, för bättre möjligheter till återhämtning,

  • att bryta stigma, förändra normer och minska fördomar kring psykisk ohälsa,

  • att färre gör självmordsförsök och att färre tar sina liv,

  • att fler får leva vidare tillsammans med sina nära.
Självmordspodden har


  • korta avsnitt för dig som inte vill eller orkar lyssna länge, kanske på grund av just psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedssättning.

  • längre avsnitt för dig som vill och kan.
Podden är just nu under utveckling och fler avsnitt publiceras inom kort.

Läs mer om initiativet här liksom om hur du kan bidra till att fler hittar hit.

Första hjälpens handlingsplan till psykisk hälsa - BLEUS

BLEUS är motsvarigheten till den somatiska första hjälpen, L-ABC, när det kommer till att ge första hjälpen vid psykisk ohälsa/sjukdom eller vid psykiska kristillstånd.


Förkortningen ”BLEUS”, kan uttalas på flera andra sätt – det viktiga är att du hittar en minnesregel som fungerar för dig. Stegen behöver inte nödvändigtvis måste göras i den turordning du ser dem nedan. Det går också ofta bra att växla mellan stegen – det är ju ofta fint att vara flexibel i mötet med andra människor.
Förkortningen BLEUS står för de här stegen:

B – Bedöm situationen, ta kontakt.

L – Lyssna öppet och fördomsfritt.

E – Erbjud stöd och information.

U – Uppmuntra till professionell hjälp.

S – Stöd personen i att söka andra hjälpresurser.

 Om en person som du möter befinner sig i ett kristillstånd, kan det vara så att du inte gör alla stegen i BLEUS – utan istället då behöver ringa 112 eller söka vård på annat sätt, mer omgående. Tveka inte att söka mer information på 1177.se om du behöver mer kunskap om detta inom kort.


Självmordspoddens fem första avsnitt handlar om just de fem stegen som handlingsplanen består av.

INITIATIVET


Jag som tagit initiativet till att skapa Självmordspodden heter Tove Eloa Öberg. Jag är socionom och har sedan 2011 arbetat inom socialtjänst liksom hälso- och sjukvård, särskilt med hälsofrämjande verksamhet och anhörigfrågor. Sedan 2020 utbildar jag även i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Som en del av de kunskaper jag har med mig genom mitt yrkesliv och som utbildare, liksom en del erfarenheter, personliga och de som jag fått berättade för mig av andra, kom Självmordspodden till som en idé  hos mig.

Att gå rakt på sak redan i namnet, så att den som inte känner till organisationer och lever nära frågorna så som många av oss professionella gör, enkelt ska kunna hitta podden.

Du är varmt välkommen hit. Jag hoppas att podden ska ge mening till dig och göra skillnad för många - minst en endaste människa.


Tove Eloa Öberg